Gossips

“SHE IS LYING” FRANCO SLOMO SPEAKS ON OPEN LETTER BY SISTER IN LAW

Franco slomo has refuted claims by his sister in law that he kicked out his ex wife. He has also refuted claims that he refused to give her money for transport

“Handina kumudzinga, iye ndiye akataura kuti handichada ndaakuenda kumba kwedu ndikamuti saka kana iwewe wadai so chitakura vana uende navo zvikanzi handina mari yekuvabhadharira kombi ndikati mwana ane 4 years ne ane 2 years vakambo bhadhara kombi kupi ndobva atobuda ndobva arova pasi ndobva asiya vana” He said.

He also revealed that he reported to the police that the wife had left him with the children.

franco & ex wife lonah

” Inini musi wacho iwoyo Ndakatoenda pa police yepadhuze pangu ndichitotiwo chii ndauya ne nyaya yangu yakadai so ndasiirwa vana vakati vakati I know kuti zvichadai so ndakatodai. Horaiti ipapo pandakamuti ipapo iwewe paari kuti ndakati famba netsoka kubva kunoku kuenda uko ( From chitungwiza to highfields) akadii kuenda pa police kuti inini ndanzi ndiende ku fio handina mari yekombi ndipeiwo tsamba yekuti ndifambe akadii kuzviita izvozvo? Saka uti kuona kuti chii? Ivo vari kuonesana zvinhu zvavasati vatanga kufunga kuti izvi kuti titaure zvinobuda here kana kuti hazviite because ikoko vaifanha kuonesana kuti but hona ka iwewe ka nyaya tiri kutaura ka izvi tisu takatobhaiza because iwewe dai watotanga nekudai so.. Zvine proof here? Hazvina kana proof.. Because inini ndine ma message aakandisendera ndichoti hona chii iwewe wakasiya vana zvikatonzi iwewe hauna kundipa mari yacho yekombi yekuti ndiuye navo ndikati ah sha uri kuona kuti chii.. Mwari ngavakukomborere zvako ne hutsinye hwauri kuitira vana bvaandaiti uri kutotsvaga kuda kutuka neni saka ivo ngavasataura zviya zviya because inini nditori ne zvakawanda zvekutoti vese vanonyarara kuti zii ipo paye paye zvavari kutaura havasi kutoziya kuti zvakamira sei ” He said.

He revealed that he had text messages and he would use them as proof to show that he was not guilty.

Listen to Franco’s Side Below